Motocykly

Řidičské oprávnění skupiny AM - 15 lettl_files/park/Am-A1.jpg

 • AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h.
 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW.
 • Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Novinka - výuka na autíčku CHATENET
  Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Každá skupina vozidel řidičského oprávnění opravňuje k řízení motorových
  vozidel zařazených do skupiny AM  skupina vozidel T – NE.
 • Bude vždy proveden zápis do řidičského průkazu.

Řidičské oprávnění skupiny A1 - 16 let.tl_files/park/Am-A1.jpg

 • Do skupiny A1 jsou zařazeny.
 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 • Uvedeno vždy v řidičském průkazu + skupina AM.
 • Rovnocennost – Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 – nebude uvedeno v řidičském průkazu – pouze na území ČR.

Řidičské oprávnění skupiny A2 -  18  lettl_files/park/A2.jpg

 • A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
 • Nahradí skupinu řidičského oprávnění nyní platnou – A s omezením do 25 kW,poměr výkon/hmotnost 0,16 kW/kg.
 • Rovnocennost A2 – A1 (AM).

 

Skupina řidičského oprávnění A – 24 lettl_files/park/A.jpg

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
 • Změna věkové hranice.
 • 24 let – motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • 20 let – za předpokladu držení A2 – dvouletá praxe – složení doplňovací zkoušky.
 • 21 let –pouze pro tříkolová vozidla – omezení uvedeno v ŘP – není harmonizovaný kód – zápis slovní.
 • Rovnocennost – A- A2 – A1, AM.
 • Další rovnocennost -nebude záznam v ŘP.

VOZIDLA

Skupina řidičského oprávnění  B – 18 let

 • B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.
 • Věk– 18 let.
 • Rozšířený rozsah – do 4 250 kg – záznam harmonizovaným kódem 96.
 • Harmonizovaný kód 96 – stanovený vyhláškou.
 • Rovnocennost – B- B1, AM.
 • Důležité – B do skupiny A1 s automatickou převodovkou.
 • Nebude zapsáno v ŘP – pouze na území ČR.
 • Tento rozsah – všichni držitelé skupiny B.
 • Příklad zápisu B, B1, AM.
 • Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.
 • Nebude též v ŘP – pouze na území ČR.

 

 

VOZIDLA

Skupina řidičského oprávnění  C – 21 let

 • C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 • Věk – 21 let – změna.
 • Výjimka – uvedena v ŘP.
 • § 83 odst. 5 –záznam již v žádosti o řidičské oprávnění.
 • Možnost udělení ve věku 18 let.
 • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba, apod.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude asi uvedena v ŘP.
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah.
 • Podmínkou držení řidičského oprávnění skupiny B.

Skupina řidičského oprávnění  D – 24 let

 • D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 • Věk – 24 let – změna.
 • Podmínkou držení řidičského oprávnění skupiny B.
 • Možný příklad zápisu – AM, B1, B, D1 a D.
 • Výjimka – uvedena v ŘP.
 • § 83 odst. 5 –záznam již v žádosti o řidičské oprávnění.
 • Možnost udělení ve věku 21 let.
 • Omezení pro vozidla např.  Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba, apod.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude asi uvedena v ŘP.
 • Věk – 21 let, případně 23 let.
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah.

Přívěsy

Skupina řidičského oprávnění  B+E - 18 let

 • B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, v případě rozšíření rozsahu maximální přípustná hmotnost této soupravy nesmí nepřesáhnout 4 250 kg.
 • Věk 18 let.
 • Podmínka držení – řidičské oprávnění skupiny B.

Skupina řidičského oprávnění  C + E - 21 let

 • C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
 • Věk 21 let – změna
 • Podmínka držení skupiny C.
 • Rovnocennost – B+E, C1+E, pokud je držitel D také D+E.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude asi uvedena v ŘP.
 • Věk – 18 let.
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah.

Skupina řidičského oprávnění  T – 17 let

 • Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.
 • Věk – 17 let.
 • Tzv. „národní skupina“.
 • Neopravňuje k řízení AM.
x
Tento web používá soubory cookie pouze pro zajištění správného zobrazení obsahu. Jedná se o technicky potřebné soubory cookie a nelze je deaktivovat. Nepoužívají se za účelem reklamy nebo reklamních kampaní.
Více informací. OK