Motocykly

Skupina AM

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.
 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW.
 • Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Čtyřkolová  o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.
 • Každá skupina vozidel řidičského oprávnění opravňuje k řízení motorových
  vozidel zařazených do skupiny AM  skupina vozidel T – NE.
 • Bude  vždy proveden zápis do řidičského průkazu.
 • Věk - 15 let.
 • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.

Výcvik

 • Možnost zahájení výcviku pro sk.AM je 6 měs. před dovršením 15-ti let.
 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá v moto garáži.
 • Praktická část výcviku jízdy začíná na cvičišti, pokračuje v provozu mimo město a ve městě .
 • Ze zákona je minimum 13 praktických jízd (v naší autoškole + 10 jízd v ceníkové ceně)
 • Možnost 3x celodenního vstupu na cvičnou plochu.

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z ovládaní vozidla na cvičné ploše.
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

AM
CZ - 17 000 Kč
A + B
CZ - 19 600 Kč
AM
CZ - 17 000 Kč
AM
+ autíčko pro 15-ti leté
CZ - 19 600 Kč

Kondiční jízdy

AM
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč

Kondiční jízdy

AM
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny A1 jsou zařazena lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Rovnocennost – Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 – nebude uvedeno v řidičském průkazu – pouze na území ČR.
 • Věk - 16 let.
 • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.

Výcvik

 • Možnost zahájení výcviku pro sk.A1 je 6 měs. před dovršením 16-ti let.
 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá v moto garáži.
 • Praktická část výcviku jízdy začíná na cvičišti, pokračuje v provozu mimo město a ve městě .
 • Ze zákona je minimum 13 praktických jízd (v naší autoškole + 10 jízd v ceníkové ceně)
 • Možnost 3x celodenního vstupu na cvičnou plochu.

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z ovládaní vozidla na cvičné ploše.
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

A1
CZ - 17 000 Kč
A1
CZ - 17 000 Kč

Kondiční jízdy

A1
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč

Kondiční jízdy

A1
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
 • Nahradí  skupinu řidičského oprávnění nyní platnou – A2 s omezením do 25 kW,poměr výkon/hmotnost 0,16 kW/kg.
 • Rovnocennost  A2 – A1 (AM).
 • Věk - 18 let.
 • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.
 • Pro doplňkový výcvik a zkoušku- držení řidičského oprávnění skupina A1 2 roky.

Výcvik

 • Možnost zahájení výcviku pro sk.A2 je 6 měs. před dovršením 18-ti let.
 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá v moto garáži.
 • Praktická část výcviku jízdy začíná na cvičišti, pokračuje v provozu mimo město a ve městě .
 • Ze zákona je minimum 13 praktických jízd (v naší autoškole + 10 jízd v ceníkové ceně)
 • Možnost 3x celodenního vstupu na cvičnou plochu.
 • Pouze rozdílová zkouška - 2 hod. cvičná plocha a 4 hodiny kondiční jízdy.

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z ovládaní vozidla na cvičné ploše.
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • U rozdílový zkoušky :
  - Zkouška z ovládaní vozidla na cvičné ploše
  - Zkouška z praktické jízdy v provozu
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

A2
CZ - 19 600 Kč
A2 + B
CZ - 38 160 Kč
A2 z A1
CZ - 10 400 Kč
A2 z A1
CZ - 5 200 Kč
A2 z A1
CZ - 14 000 Kč
A2 z A1
CZ - 7 000 Kč
A2
CZ - 19 600 Kč
A2 + B
CZ - 38 160 Kč
A2 z A1
CZ - 10 400 Kč
A2 z A1
CZ - 5 200 Kč
A2 z A1
CZ - 14 000 Kč
A2 z A1
CZ - 7 000 Kč

Kondiční jízdy

A2
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč

Kondiční jízdy

A2
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny A jsou zařazeny motocykly  s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 k.
 • Věk- 24 let – motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Věk- 20 let – za předpokladu držení A2 – dvouletá praxe – složení doplňovací zkoušky.
 • Věk- 21 let –pouze pro tříkolová vozidla – omezení uvedeno v ŘP – není harmonizovaný kód – zápis slovní.
 • Rovnocennost - A - A2 - A1, AM.

Výcvik

 • Možnost zahájení výcviku pro sk. A je 6 měs. před dovršením 24-ti let.
 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá v moto garáži.
 • Praktická část výcviku jízdy začíná na cvičišti, pokračuje v provozu mimo město a ve městě .
 • Ze zákona je minimum 13 praktických jízd (v naší autoškole + 10 jízd v ceníkové ceně)
 • Možnost 3x celodenního vstupu na cvičnou plochu.
 • Pouze rozdílová zkouška- 2 hod. cvičná plocha a 4 hodiny kondiční jízdy.

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z ovládaní vozidla na cvičné ploše.
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • U rozdílový zkoušky :
  - Zkouška z ovládaní vozidla na cvičné ploše
  - Zkouška z praktické jízdy v provozu
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

A
CZ - 20 990 Kč
A + B
CZ - 39 411 Kč
A z A2
CZ - 10 400 Kč
A z A2
CZ - 5 200 Kč
A z A2
CZ - 14 000 Kč
A z A2
CZ - 7 000 Kč
A
CZ - 20 990 Kč
A + B
CZ - 39 411 Kč
A z A2
CZ - 10 400 Kč
A z A2
CZ - 5 200 Kč
A z A2
CZ - 14 000 Kč
A z A2
CZ - 7 000 Kč

Kondiční jízdy

A
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč
Celodenní zdokonalovací kurz 1 lektor + max. 2 žáci.
4 500 Kč/osoba

Kondiční jízdy

A
Výcvik na cvičišti
1 000 Kč
Jízda s učitelem na jedné motorce
750 Kč
Samostnatná jízda - učitel na vlasní motorce
1 500 Kč
Samostnatná jízda - učitel v autě
1 500 Kč
Celodenní zdokonalovací kurz 1 lektor + max. 2 žáci.
4 500 Kč/osoba

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
1 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Skupina Am - Autíčko od 15-ti

1. Auto od patnácti
Zobrazit
2. Seznámení s autem
Zobrazit
3. První jízda
Zobrazit
4. Elektroauto od patnácti
Zobrazit

Skupina A1

Cvičiště

1. Technická část
Zobrazit
2. Pomalá část
Zobrazit
3. Rychlá část
Zobrazit
4. Kompletní zkoušky
Zobrazit

Údržba

1. Olej
Zobrazit
2. Brzdy
Zobrazit
3. Gumy
Zobrazit
4. Chlazení
Zobrazit
5. Startování motorky
Zobrazit
6. Řazení a řízení
Zobrazit
7. Plyn
Zobrazit
8. Řetěz
Zobrazit

Výcvik

1. Dvě jízdy do zkoušek
Zobrazit
2. Vyhozený od zkoušky hotovo
Zobrazit

Skupina A2

Prolong

1. Odkládaní a příležitost
Zobrazit
2. Strach a respekt
Zobrazit
3. Obezřetnost a bezpečnost
Zobrazit
4. Neustále se učíme
Zobrazit

Cvičiště

1. Technická část
Zobrazit
2. Pomalá část
Zobrazit
3. Rychlá část
Zobrazit
4. Kompletní zkoušky
Zobrazit

Údržba

1. Olej
Zobrazit
2. Brzdy
Zobrazit
3. Gumy
Zobrazit
4. Chlazení
Zobrazit
5. Startování motorky
Zobrazit
6. Řazení a řízení
Zobrazit
7. Plyn
Zobrazit
8. Řetěz
Zobrazit
9. Jak zajet novou motorku
Zobrazit

Oblečení na motorku

1. Bunda
Zobrazit
2. Helma
Zobrazit
3. Rukavice
Zobrazit
4. Odrazné prvky
Zobrazit

Skupina A

Prolong

1. Odkládaní a příležitost
Zobrazit
2. Strach a respekt
Zobrazit
3. Obezřetnost a bezpečnost
Zobrazit
4. Neustále se učíme
Zobrazit

Cvičiště

1. Technická část
Zobrazit
2. Pomalá část
Zobrazit
3. Rychlá část
Zobrazit
4. Kompletní zkoušky
Zobrazit

Údržba

1. Olej
Zobrazit
2. Brzdy
Zobrazit
3. Gumy
Zobrazit
4. Chlazení
Zobrazit
5. Startování motorky
Zobrazit
6. Řazení a řízení
Zobrazit
7. Plyn
Zobrazit
8. Řetěz
Zobrazit
9. Jak zajet novou motorku
Zobrazit

Oblečení na motorku

1. Bunda
Zobrazit
2. Helma
Zobrazit
3. Rukavice
Zobrazit
4. Odrazné prvky
Zobrazit

Zdokonalovací kurzy pro vlastníky řidičského oprávnění skupiny A2 a A

Moto okruh Brno/Most

1. Brno
Zobrazit
2. Most
Zobrazit
3. Most č.2
Zobrazit

Sobotní výlety

1. Jízda za deště
Zobrazit
2. Jízda za deště č.2
Zobrazit
3. Jízda za deště č.3
Zobrazit
4. Upeklá spojka
Zobrazit
5. V ČR nejsou hezké silnice?
Zobrazit
6. Hrubá chyba
Zobrazit
7. Pád
Zobrazit

Způsoby platby

• Hotovost
• Bankovní převod
• Platba benefitama

Platbu benefitama je potřeba nahlásit předem!