Nákladní automobily

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 • Věk- 21 let.
 • Podmínkou držení řidičského oprávnění skupiny B.
 • Výjimka- uvedena v ŘP

  • § 83 odst. 5 –záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
  • Možnost udělení ve věku 18 let
  • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba, apod.
  • § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude uvedena v ŘP
  • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb
  • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.

Výcvik

 • Možnost zahájení výcviku pro sk. C je 6 měs. před dovršením 21 let.
 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá u výcvikového vozidla nebo na učebně autoškoly.
 • Praktická část výcviku jízdy v provozu mimo město a ve městě.

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z Ovládaní a údržby vozidla (u vozidla).
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.07.2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

C z B
CZ - 23 500 Kč
C z B + profesák 140 h
CZ - 44 900 Kč
C z B + profesák 280 h
CZ - 54 500 Kč
C z B
CZ - 23 500 Kč
C z B + profesák 140 h
CZ - 44 900 Kč
C z B + profesák 280 h
CZ - 54 500 Kč

Kondiční jízdy

C
1 - 10 vyuč. hodin - 2 000 Kč
nad 10 vyuč. hodin - Dohodou

Kondiční jízdy

C
1 - 10 vyuč. hodin - 2 000 Kč
nad 10 vyuč. hodin - Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
2 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
1 000 Kč
Neúčast na zkoušce
2 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
2 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
2 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
1 000 Kč
Neúčast na zkoušce
2 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
2 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny C+E  jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
 • Věk - 21 let.
 • Výjimka- uvedena v ŘP

  • § 83 odst. 5 –záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
  • Možnost udělení ve věku 18 let
  • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba, apod.
  • § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude uvedena v ŘP
  • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb
  • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah
 • Podmínka - držení skupiny C.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.

Výcvik

 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá u výcvikového vozidla nebo na učebně autoškoly.
 • Praktická část výcviku jízdy v provozu mimo město a ve městě .

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z Ovládaní a údržby vozidla (u vozidla).
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.07.2024. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Výcvik s manuální převodovkou

CE z C
CZ - 14 990 Kč
CE z C
CZ - 11 500 Kč
C + CE
profesák 140 hod.
CZ - 58 890 Kč

Kondiční jízdy

C+E
1 - 10 vyuč. hodin - 2 000 Kč
nad 6 vyuč. hodin - Dohodou

Kondiční jízdy

C+E
1 - 10 vyuč. hodin - 2 000 Kč
nad 6 vyuč. hodin - Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
2 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
1 000 Kč
Neúčast na zkoušce
2 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
2 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
2 000 Kč
Zrušení praktické jízdy
1 000 Kč
Neúčast na zkoušce
2 000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
2 000 Kč
Storno výcviku
2 000 Kč
2. opravná zkouška
2 000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Způsoby platby

• Hotovost
• Bankovní převod
• Platba benefitama

Platbu benefitama je potřeba nahlásit předem!