Nákladní automobily

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 • Věk- 21 let.
 • Podmínkou držení řidičského oprávnění skupiny B.
 • Výjimka- uvedena v ŘP

  • § 83 odst. 5 –záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
  • Možnost udělení ve věku 18 let
  • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba, apod.
  • § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude uvedena v ŘP
  • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb
  • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.

Výcvik

 • Možnost zahájení výcviku pro sk. C je 6 měs. před dovršením 21 let.
 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá u výcvikového vozidla nebo na učebně autoškoly.
 • Praktická část výcviku jízdy v provozu mimo město a ve městě.

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z Ovládaní a údržby vozidla (u vozidla).
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

C z B
CZ - 21 500 Kč
C z B + profesák 140 h
CZ - 41 900 Kč
C z B + profesák 280 h
CZ - 52 500 Kč
C z B
CZ - 21 500 Kč
C z B + profesák 140 h
CZ - 41 900 Kč
C z B + profesák 280 h
CZ - 52 500 Kč

Kondiční jízdy

C
1 - 10 vyuč. hodin - 1 500 Kč
nad 10 vyuč. hodin - Dohodou

Kondiční jízdy

C
1 - 10 vyuč. hodin - 1 500 Kč
nad 10 vyuč. hodin - Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
1500 Kč
Storno výcviku
2000 Kč
2. opravná zkouška
1000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
1500 Kč
Storno výcviku
2000 Kč
2. opravná zkouška
1000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • Do skupiny C+E  jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
 • Věk - 21 let.
 • Výjimka- uvedena v ŘP

  • § 83 odst. 5 –záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
  • Možnost udělení ve věku 18 let
  • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba, apod.
  • § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění – nebude uvedena v ŘP
  • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb
  • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah
 • Podmínka - držení skupiny C.
 • Platná lékařská prohlídka.
 • Úspěšná závěrečná zkouška v autoškole.

Výcvik

 • Teorie Pravidel silničního provozu probíhá v učebnách autoškoly.
 • Teorie Ovládaní a údržba vozidla probíhá u výcvikového vozidla nebo na učebně autoškoly.
 • Praktická část výcviku jízdy v provozu mimo město a ve městě .

Zkoušky

 • Písemný test na PC z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy.
 • Zkouška z Ovládaní a údržby vozidla (u vozidla).
 • Zkouška z praktické jízdy v provozu.
 • První zkouška a případně i první opravná zkouška zdarma!

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

Výcvik s manuální převodovkou

CE z C
CZ - 12 990 Kč
CE z C
CZ - 10 500 Kč
C + CE
profesák 140 hod.
CZ - 54 890 Kč

Kondiční jízdy

C+E
1 - 10 vyuč. hodin - 1 500 Kč
nad 6 vyuč. hodin - Dohodou

Kondiční jízdy

C+E
1 - 10 vyuč. hodin - 1 500 Kč
nad 6 vyuč. hodin - Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
1500 Kč
Storno výcviku
2000 Kč
2. opravná zkouška
1000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Ostatní poplatky

Neomluvená hodina
1000 Kč
Zrušení praktické jízdy
500 Kč
Neúčast na zkoušce
1000 Kč
Převod výcviku do jiné AŠ
1500 Kč
Storno výcviku
2000 Kč
2. opravná zkouška
1000 Kč
Doplňková výuka a výcvik
Dohodou

Způsoby platby

• Hotovost
• Bankovní převod
• Platba benefitama

Platbu benefitama je potřeba nahlásit předem!