Vrácení řidičského oprávnění

Referentské školení

Přišli jste o řidičské oprávnění z důvodu trestu zákazu činnosti, po dosažení 12 bodů nebo ze zdravotních důvodů?

Jestliže Vám řidičské oprávnění bylo odebráno kvůli ztrátě zdravotní způsobilosti, můžete pro jeho navrácení absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Toto přezkoušení můžete navíc absolvovat nejdříve za 3 roky ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci.

Pokud Vám byl uložen trest zákazu řízení (tj. zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel) a kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok musíte za účelem vrácení řidičského oprávnění kromě zdravotní a psychické způsobilosti prokázat také odbornou způsobilost:

• Odbornou způsobilost prokážete přezkoušením z odborné způsobilosti
• Zdravotní způsobilost prostřednictvím formuláře k doložení zdravotní způsobilosti
• Psychickou způsobilost vyšetřením u akreditovaného dopravního psychologa

*možnost zprostředkování u našeho dopravního psychologa

Co je potřeba k přihlášení na přezkoušení:

• výpis z karty řidiče z Městského úřadu nebo Magistrátu. POZOR - ne výpis z bodového hodnocení z České pošty!
• v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení s vyznačenou právní mocí (pokud to ještě není vyznačeno v EKŘ)
• přihlášku do autoškoly
• posudek o zdravotní způsobilosti
• potvrzení o psychické způsobilosti

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.
Každá další skupina + 2 500,00 Kč*AJ, RJ jen pro B, BE

A, B, C, CE, D, T
CZ - 6 850 Kč
AJ - 10 850 Kč
A, B, C, CE, D, T
CZ - 6 850 Kč
AJ - 10 850 Kč

Způsoby platby

• Hotovost
• Bankovní převod
• Platba benefitama

Platbu benefitama je potřeba nahlásit předem!