Rekvalifikace ve spolupráci s úřady práce

Referentské školení

Od 1.1.2012 může každý uchazeč nebo zájemce o zaměstnání požádat Úřad práce podle zákona o zaměstnanosti o úhradu tzv. „zvolené rekvalifikace”. Úřad práce za Vás může uhradit rekvalifikaci, až do výše 50 000,- Kč, pokud jste registrováni na úřadu práce.

Naše autoškola dlouhodobě spolupracuje s úřady práce v rámci rekvalifikačních kurzů pro získání řidičského oprávnění skupin C, CE a D a profesního průkazu. Poradíme Vám jak získat profesní průkaz tak, aby Vám ho zajistil a zaplatil úřad práce.

Po úspěšném absolvování kurzu C, CE a D jsme schopní na naše doporučení Vás hned umístit ve firmách, s kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejich profesní řidiče, a to jak v osobní tak v nákladní dopravě.
 
Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu:

• být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
• mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (v případě rekvalifikace na řidiče pro skupiny C,CE a D musí být žadatel vlastníkem řidičského oprávnění skupiny B)
• být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese
• rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa
• rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Ceník

Ceník platí od 01.01.2023. Všechny ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonném rozsahu a DPH ve výši 21 %.

C z B
30 000 Kč
C z B profesák 140 hod.
45 000 Kč
C z B profesák 280 hod.
50 000 Kč
CE z C
20 000 Kč
CE z C profesák 140 hod.
45 000 Kč
C + CE profesák 140 hod.
50 000 Kč
D z C
25 000 Kč
D z C profesák 140 hod.
45 000 Kč
D z C profesák 280 hod.
50 000 Kč
C z B
30 000 Kč
C z B profesák 140 hod.
45 000 Kč
C z B profesák 280 hod.
50 000 Kč
CE z C
20 000 Kč
CE z C profesák 140 hod.
45 000 Kč
C + CE profesák 140 hod.
50 000 Kč
D z C
25 000 Kč
D z C profesák 140 hod.
45 000 Kč
D z C profesák 280 hod.
50 000 Kč

Způsoby platby

• Hotovost
• Bankovní převod
• Platba benefitama

Platbu benefitama je potřeba nahlásit předem!